JV TRANSIT LTD jest wpisany do rejestru właścicieli składów celnych (TS-0901/0000364). 
Skład celny to miejsce (specjalnie wyposażony obszar/pomieszczenie), w którym towary wprowadzone do kraju mogą być składowane pod kontrolą celną przed przejściem wszystkich niezbędnych procedur odprawy celnej.
Praca w składzie celnym polega na wykonywaniu następujących zadań:
- przyjęcie i rejestracja towarów (przeprowadzane zgodnie z wymogami organów celnych, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów i badanie techniczne towarów)
- nadzór nad towarami (do czasu odprawy i wydania);
- kontrola jakości i ilości podczas składowania;
- Odprawa celna towarów (sprawdzenie towarów pod kątem zgodności z wymogami celnymi, uiszczenie należności celnych oraz wydanie pozwolenia na zwolnienie towarów poza obszar celny);
- Przygotowanie towarów do wysyłki.

 

Kontakt:

 

tel.: +375 33 399 11 73