JV TRANSIT LTD wykonuje rozładunek/załadunek towarów niebezpiecznych zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi przepisami i zasadami.

 

Klasyfikacja opiera się na Międzynarodowym Kodeksie Modularnym Towarów Niebezpiecznych (IMDG-Code) oraz Umowie Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

 

Nasza praca z towarami niebezpiecznymi odbywa się zgodnie z surowymi zasadami i przepisami, w tym z odpowiednim pakowaniem, etykietowaniem i dokumentacją personelu.

 

Nasi pracownicy są przeszkoleni i mogą pracować przy rozładunku/załadunku następujących klas zagrożenia ADR:

3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.