Magazyn czasowego składowania JV TRANZIT Ltd nr VA-0901/00005 

 

  Zalety naszego magazynu celnego:

 • Powierzchnia - 6,7746 ha.
 • Pojemność - 280 pojazdów
 • Dzienna norma przyjęcia i wydania - 150 par
 • Całkowite pokrycie terytorium przez nadzór wideo
 • Całodobowa ochrona 
 • Tryb pracy 24/7
 • 09159 SVH TRANSIT
 • Prywatne biuro

 

  Zakres świadczonych usług:

 • Wprowadzanie, umieszczanie i stacjonowanie pojazdów z towarami pod kontrolą celną.
 • Operacje przeładunkowe o dowolnym stopniu złożoności
 • Parkowanie towarów 
 • Odprawa celna
 • Rozładunek/załadunek ładunków ADR (klasy zagrożenia 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9)
 • Obsługa ładunków ponadgabarytowych
 • Spedycja 
 • Ważenie ładunku i transport
 • Nadzór nad czynnościami załadunku i rozładunku przez niezależnego rzeczoznawcę
 • Dostawa przez weterynarza (na życzenie)
 • Mocowanie i dokowanie 

 

  Możliwość świadczenia innych usług na życzenie

 

Kontakt:

 

mail: svh@transit.by

tel.: +375 33 399 11 73, + 375 33 399 11 59