Funkcjonowanie naszego terminalu towarowego jest procesem złożonym, obejmującym wiele etapów, począwszy od formalności, a skończywszy na obsłudze i przemieszczaniu ładunków.

 Jednym z głównych etapów działalności naszego terminalu towarowego są procedury kontroli celnej. Przestrzegamy ustawodawstwa Republiki Białorusi i Unii Celnej oraz przestrzegamy przepisów i wymogów dotyczących odprawy celnej ładunków.

  Ważną częścią działalności naszego terminalu jest przestrzeganie wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa. Może to obejmować sprawdzenie przesyłek pod kątem obecności substancji zakazanych lub niebezpiecznych, zapewnienie bezpiecznego przechowywania towarów w magazynie oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas przenoszenia ich na pojazdy.

 Ponadto nasi pracownicy terminalu cargo są w pełni świadomi przepisów i wymogów prawa celnego i podatkowego, aby zapewnić prawidłową dokumentację i zminimalizować ryzyko nieprawidłowości.

 Nasze operacje terminalowe są zorganizowane na najwyższym poziomie, a profesjonalizm i dbałość o szczegóły zapewniają bezpieczną i efektywną obsługę ładunków zgodnie z obowiązującymi przepisami.